23 Juna, 2021

JAVNI POZIV -Start-up paket za mlade i nezaposlene, sa područja Unsko-sanskog kantona

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona objavilo je Javni poziv za subvencioniranje razvojnih biznis planova za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja- Start-up paket za mlade i nezaposlene, sa područja Unsko-sanskog kantona.

Okvirno je planirano da se sredstva mogu dodjeliti do 80% ukupne vrijednosti poslovne ideje – biznis plana, a maksimalan iznos bespovratne subvencije po fizičkom licu do 10,000.00 KM.

Fizička lica koji ispunjavaju opće i osnovne kriterije, pozivaju se da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u prethodnom tekstu, najkasnije do 23.10.2020. godine do 15:30 sati. Aplikacije se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično na protokol Vlade USK-a,

Tekst javnog poziva i prijavni obrazac možete preuzeti ispod: