28 Jula, 2021

Kantonalni fond: Bodovna lista prioriteta I linije finansiranja za 2021.-u godinu

Na I. vanrednoj (on-line) sjednici Upravnog odbora Kantonalnoga fonda, održanoj dana 20. 4. 2021.godine u 14.00 sati, usvojena je Redovna lista I linije finansiranja za 2021.-u godinu.

Po riječima direktora Suad Šahinovića u 2021.-oj godini planira se dodijeliti cca 400 kredita za šta je obezbjeđeno 3.634.400,00 KM, želim da istaknem da su svi aplikanti koji su se prijavili na Javni poziv za I liniju finansiranja koji je bila objavljen 23. 12. 2020. godine a imali su urednu dokumentaciju , kao i isplaćene sve rate prijašnje kredite od strane Kantonalnog fonda se nalaze na Listi prioriteta za 2021.-u godinu a takvih je ukupno 335. Realizacija kredita će se vršiti kontinuirano – tokom godine.

Predsjednik Upravnog odbora Nedžad Grošić je predložio Upravnom odboru da se usvoji Vanredna lista I linije finansiranja za 2021-u, što je jednoglasno i usvojeno, znači da će i oni koji su dostavili prijave poslije roka u tekućoj 2021.-oj godini biti tretirani od strane Kantonalnog fonda u skladu sa njihovim bodovnim rangom i planiranim finansiskim stanjem po ovoj liniji.

Predsjednik UO Nedžad Grošić

LISTA PRIORITETA ZA DODJELU KREDITNIH SREDSTAVA U SVRHU DOGRADNJE, SANACIJE I ADAPTACIJE STAMBENIH OBJEKATA U 2021.

(PREZIME I IME APLIKANTA)

ABAZOVIĆ NAMIK
ABDIĆ DŽEMAL
ABDIĆ SAMED
ABDIHODŽIĆ ADMIR
ABDIJANOVIĆ MEHO
AGIČIĆ SAFET
AJKIĆ BAJRO
AKMADŽIĆ DŽENAN
ALAGIĆ ALAGA
ALAGIĆ EDIN
ALEŠEVIĆ SENADA
ALIBABIĆ ALVIR
ALIBAŠIĆ ISMET
ALIĆEHAJIĆ ISMET
ALIJAGIĆ FUAD
ALIŠIĆ EDIN
ALIŠKOVIĆ ELVEDIN
ALIVUK MUSTAFA
ALIVUK SAFET
AMIDŽIĆ SENAD
BABOVIĆ HUSEIN
BADNJEVIĆ DŽAVID
BAJRIĆ MEHMED
BAKRAČ SALIH
BALIĆ MIDHAD
BAPIĆ HATA
BARAKOVAC TEHIRZA
BAŠAGIĆ REFIK
BAŠAGIĆ SAFET
BAŠANOVIĆ FADIL
BAŠIĆ ASIM
BAŠIĆ IBRAHIM
BEĆIREVIĆ SENAD
BEĆIREVIĆ SUAD
BEGANOVIĆ ALMA
BEGANOVIĆ ĆAMILA
BEGOVIĆ SENAD
BEŠIĆ NOVAD
BEŠIĆ SUVAD
BEŠIREVIĆ DŽEVAD
BOTONJIĆ EMIRA
BRATIĆ ENES
BRDARIĆ TOMISLAV
BRKIĆ RAHMAN
BRKIĆ RASIM
BUDIMLIĆ RASEMA
BULIĆ MUHAMED
BULIĆ ZLATKO
BUNIĆ RAMO
BUNIĆ ZUHDIJA
BURNIĆ MIRVADA
BURZIĆ ISMET
BURZIĆ SENKA
BURZIĆ VAHID
CINAC SUVAD
CIVIĆ VEHBIJA
CRNČEVIĆ ADI
ČAGLJEVIĆ JURE
ČATAKOVIĆ RASIM
ČAUŠEVIĆ HASAN
ČAVKIĆ REFIK
ČAVKIĆ ŠERO
ČELEBIĆ MUHAMED
ČIRIĆ ASIM
ĆATIĆ ENIZ
ĆATIĆ FIKRET
ĆATIĆ IBRAHIM
ĆEHAJIĆ MAHMUT
ĆEHAJIĆ MEDIN
ĆEHIĆ DERVIŠ
ĆEHIĆ EDIN
ĆEHIĆ EKRAM
ĆEHIĆ ISHAK
ĆEMALOVIĆ DAMIR
ĆURIĆ DRAŽEN
DEDIĆ HARIS
DEJANOVIĆ IVICA
DELIĆ ALADIN
DELIĆ MIRZA
DELIĆ MUAMER
DELIĆ RAMO
DELIĆ RASIM
DELIĆ SAMIR
DELIĆ SELIM
DEMIROVIĆ FADIL
DERVIĆ ŠEMSUDIN
DERVIŠEVIĆ RAMO
DERVIŠEVIĆ SABINA
DIZDAREVIĆ EDHAM
DIZDAREVIĆ EMIRA
DIZDAREVIĆ MEVLID
DOLIĆ OSMAN
DUPANOVIĆ AMIR
DUPANOVIĆ FIKRET
DURAČKOVIĆ SAFET
DURAKOVIĆ HAZIM
DURAKOVIĆ HUSE
DURAKOVIĆ MIRSAD
DURATOVIĆ MUHAMED
DURIĆ SENAD
DŽAFIĆ FADIL
DŽELALAGIĆ RASIM
ĐUG DAMIR
ELJAZOVIĆ NISVET
EMINIĆ ASMIR
FAJIĆ ŠAĆIR
FAZLIĆ SAFET
FAZLIJAJ MIRSAD
FELIĆ ASIM
FELIĆ AZIM
GALIĆ SEJDO
GERZIĆ FERID
GERZIĆ NAMKA
HADŽALIĆ HIMZAGA
HADŽIABDIĆ ANES
HADŽIĆ ESNAF
HADŽIĆ MERSAD
HADŽIĆ RUZMIR
HADŽIPAŠIĆ ŠERIF
HAJRULAHOVIĆ EDIN
HALILAGIĆ EDIN
HALILIĆ ELVIS
HALILOVIĆ MIDHAT
HALILOVIĆ SAID
HALKIĆ FATIMA
HAMZIĆ SADMIRA
HASANAGIĆ ESED
HASANAGIĆ ŠERIF
HASANBEGOVIĆ ALMA
HASIĆ AMIR
HAVIĆ ŠEMSUDIN
HIRKIĆ BAJRO
HODŽIĆ ANEL
HODŽIĆ ASIM
HODŽIĆ FATIMA
HODŽIĆ NIJAZ
HRNČIĆ DENIS
HRNJICA ADMIR
HRNJICA ŠEFIK
HRNJIĆ FAHRUDIN
HRNJIĆ FIKRET
HRNJIĆ MUJAGA
HUKANOVIĆ EMIR
HUKIĆ SEAD
HUREMAGIĆ SENAD
HUŠIDIĆ ESMA
IČANOVIĆ HASAN
IČANOVIĆ SAFET
IMAMOVIĆ NAIRA
IMŠIREVIĆ JUSUF
ISAKOVIĆ SENAD
ISLAMAGIĆ MUJO
JONUZOVIĆ DŽEVAD
JUSIĆ ARIF
JUŠIĆ AHMET
KADIĆ SMAIL
KADIRIĆ ADMIR
KAHRIĆ ALEMA
KAPIĆ IRFAN
KAPIĆ MAHMUT
KAPIĆ SEAD
KARABEGOVIĆ JASMINKA
KARABEGOVIĆ JASMINKO
KARABEGOVIĆ SEAD
KARAJIĆ ALAGA
KARUPOVIĆ BESIMA
KASUPOVIĆ ANEL
KEČALOVIĆ MERSADA
KESEROVIĆ FIKRET
KEŠKIĆ-KAJTEZOVIĆ MIRELA
KIŠMETOVIĆ KEMAL
KLIČIĆ SENKA
KLIČIĆ AMIRA
KLIČIĆ NERMIN
KOMIĆ NAILA
KOVAČ EMIR
KOZLICA SAFET
KRANTIĆ NEDIM
KRNETIĆ ZDRAVKO
KRŽALIĆ BEKIR
KUBURAŠ ISLAM
KULENOVIĆ ASIM
KURBEGOVIĆ AMIR
KURTALJEVIĆ SMAJO
KURTOVIĆ EMSUD
KURTOVIĆ HASNIJA
LEPUZANOVIĆ FERID
LIBIĆ MEHMED
LINIĆ NIHAD
LIPOVIĆ MIRSAD
LISICA NERMIN
LJUBIJANKIĆ EMIN
MAHIĆ HASE
MAHMUTAGIĆ AMIR
MAHMUTAGIĆ MEHMED
MAHMUTHODŽIĆ SABIRA
MAHMUTOVIĆ ELVIR
MAHMUTOVIĆ HUSE
MAHMUTOVIĆ MUNIR
MAHMUTOVIĆ SENAHID
MAHMUTOVIĆ ŠEMSO
MEHAGIĆ SAID
MEHULIĆ EDIN
MEŠANOVIĆ ADINA
MIDŽIĆ FUAD
MODRONJA FATIMA
MUHAMEDAGIĆ AMIR
MUHAREMOVIĆ NIJAZ
MUJADŽIĆ ARSEN
MUJADŽIĆ ELVEDIN
MUJADŽIĆ MIRSAD
MUJAGIĆ MEVLIDA
MUJAGIĆ NIJAZ
MUJAGIĆ RAŠID
MUJANOVIĆ ENES
MUJANOVIĆ NISVET
MUJIĆ HASAN
MUJIĆ HAZIM
MUJIĆ SENAD
MUJNOVIĆ ELVIRA
MULALIĆ ENISA
MULALIĆ SAMIR
MULALIĆ ZIJAD
MULIĆ RENATA
MURATOVIĆ AMIR
MURTIĆ (Omer)AMIR
MURTIĆ AMIR
MURTIĆ SUBIJA
MUSLIĆ ISMET
MUSTAFIĆ ADMIRA
MUSTAFIĆ AJIŠA
MUSTEDANAGIĆ HUSEIN
MUSTEDANAGIĆ HUSNIJA
NAZIĆ JASMIN
NIKOLIĆ NERMIN
NOVKINIĆ ALMIR
NOVKINIĆ FEHIM
NUHANOVIĆ ENA
OMANOVIĆ MERIMA
OMANOVIĆ NIHAD
OMERČEVIĆ AJKO
OMERČEVIĆ MUJO
ORAŠČANIN MEHMED
ORLIĆ HIMZO
OSMANČEVIĆ OSME
OSMIČEVIĆ HUSEIN
PAČIĆ SAFET
PAJALIĆ IRFET
PAŠALIĆ ERVIN
PAŠIĆ EDIN
PAŠIĆ EKREM
PAŠIĆ HUZEIR
PAŠIĆ MUJO
PEČENKOVIĆ DINKO
PEČENKOVIĆ HIDAJET
PEČENKOVIĆ NERMIN
PEHLIĆ EMIR
PILIĆ FEHIM
PIVIĆ ŠERIF
POPRŽENOVIĆ FATIMA
PORČIĆ FADILA
PORIĆ ARIJANA
PUŠKAR ARIF
RAMIĆ FADIL
RAMIĆ SADMIR
RAMIĆ SENADIN
REDŽIĆ HARIS
REDŽIĆ ISMET
REDŽIĆ RASIM
REKIĆ ALIJA
REKIĆ EDIS
REKIĆ EMIR
REKIĆ EMIR
REKIĆ SEAD
RUŽDIJIĆ ALMIR
RUŽNIĆ MERSAD
SADIKOVIĆ FADIL
SALIHAGIĆ SULEJMAN
SALKIĆ KASIM
SAMARDŽIĆ ASIM
SAMARDŽIĆ FAHRUDIN
SAMARDŽIĆ HUSNIJA
SAMARDŽIĆ SMAIL
SEFIĆ HAMDIJA
SELMANOVIĆ FIKRET
SEMANIĆ SEMKA
SIVIĆ ANIS
SKALIĆ ESMA
SKENDEROVIĆ ASIM
SKENDEROVIĆ KASIM
SKENDEROVIĆ RIFET
SMAJIĆ ASIM
SMAJIĆ ENES
SMAJIĆ KEMAL
SMLATIĆ HAMDIJA
STUPAC HALIM
SULIĆ OSMAN
SULJIĆ ALIJA
SULJIĆ OMER
ŠABIĆ ELVEDIN
ŠAHINOVIĆ SEAD
ŠAKIĆ MUJAGA
ŠANTIĆ JOSIP
ŠARIĆ ADNAN
ŠEHIĆ ASMIR
ŠEMIĆ IBRAHIM
ŠEPIĆ ELVIS
ŠERTOVIĆ SEJAD
ŠKRGIĆ MUNIR
ŠUŠNJAR MUHO
TALIĆ ELVIS
TATAREVIĆ ADIL
TOPALOVIĆ NEDŽAD
TOPIĆ ADILA
TOPIĆ HASE
TOPIĆ SUAD
TOROMANOVIĆ ISMEDIN
TOROMANOVIĆ SULJO
TUTIĆ REFIK
TUTIĆ ŠEFIK
VELAGIĆ MUSTAFA
VIKIĆ OSMAN
VILIĆ SAFET
VOJIĆ ERMIN
VOJIĆ SAFET
VOJIĆ ŠEMSUDIN
VRANIĆ ISMET
VUKOVIĆ EDHEM
ZUKANOVIĆ ISMET
ZUKIĆ EMIR
ZULIĆ ASAF
ZULIĆ EDIN
ZULIĆ HAMDIJA
ŽDRALIĆ IBRO
ŽDRALIĆ SENAD

Napomena:

  1. Spisak je sačinjen abecednim redom.
  2. Lica sa rang liste o vremenu i načinu realizacije kredita će biti obavještena telefonskim putem.
  3. Rok za podnošenje prigovora Upravnom odboru Fonda je 15 (petnaest) dana od dana objave liste.
  4. Kantonalni fond ne snosi odgovornost u slučaju kreditne nesposobnosti navedenih lica.