28 Jula, 2021

iPhone i bivši stručnjaci

Analiza i revizija poslovanja u JKP “KOMB“ Bužim još uvijek nije urađena i za taj posao će trebati vremena i strpljena da se konačno utvrdi kakvo je stanje i zašto je ko odgovoran. Nova Uprava poduzeća dobila je zaduženje od strane Općinskog vijeća da uradi ovaj posao i osnivaču predloži konkretne mjere za sanaciju. Uz ugroman posao koji ih čeka, Uprava komunalnog poduzeća se susreće sa svakodnevnim problemima koje treba i mora rješavati.

Stara uprava su dobro potrudila da poduzeće ostavi na „infuziji“, a koliko su se neodgovorno ponašali najbolje ilustruje činjenica da svakodnevno pristižu računi od znanih i neznanih dobavljača na različite iznose i za isporučenu robu i usluge. Nabavljalo se svašta, opravdano i neopravdano.

Ovih dana stigao je  i jedan posebno zanimljiv račun od strane BH Telecoma za mobilni telefon zadnje serije za koji se još nije utvrdilo kod koga je i ko ga koristi jer nije bio predmet primopredaje koja je izvršena između bivšeg i sadašnjeg direktora. Najnovije čudo tehnike Iphone 11 Black sa simboličnom cijenom od 2,327,00 KM nabavili su stručnjaci iz komunalnog poduzeća u vremenu kada duguju za plaće, tople obroke, prevoze, struju, gorivo, internet, te za registraciju radnih teretnih vozila i raznim dobavljačima.

Jednostavnom računicom da se zaključiti da bi ovaj iznos potrošen na najskuplji telefon na današnjem tržištu mobilnih uređaja, bio dovoljan da se riješi registracija vozila koja su ovom poduzeću potrebna za obavljanje registrirane djelatnosti.

Bivši direktor i bivša uprava su drugačije radili i mislili, Dok su sa jedne strane stalno kukali kako se nema, sa druge strane su se zaduživali gdje su i kako su stigli. Vjerovatno će sada reći kako je ovaj telefon kupljen za potrebe poduzeća i po dosta nižoj cijeni, kao što su to prezentirali određenoj grupi vijećnika u OV Bužim koji i danas pokušavaju obraniti neobranjivo. BH telekom je, a zbog neplaćanja računa za usluge ali i za nabavljeni telefon jednostrano raskinuo ugovor čime je kompletan iznos za kupljeni telefon dospio na naplatu bez posusta zašto je ispostavljena i faktura ovih dana. Znači 2.327,00 KM samo za telefon koji je zadnji krik mode i prestiža.

Na Općinskom vijeću, a nakon prezentirane Informacije o stanju u komunalnom poduzeću „KOMB“ Bužim, javili su se zaštitnici ovih Black Iphona i branili ono što se obraniti ne može. Iznosili su bezočne laži i teške optužbe na Upravu poduzeća koja je preuzela komunalno prije tri sedmice. Niti su luk jeli, niti mirisali. Ovi drugi su kusali ali mnogo više od luka. Otišli su toliko daleko da su ustvrdili kako direktor poduzeća podiže prašinu u krugu ovog poduzeća službenim vozilom nakon obilaska radnika.

Slučajno, namjerno ili iz neznanja vijećnici A-SDA (NES-a) zanemaruju činjenicu da službeno vozilo nije registrirano  i da se nalazi u hali poduzeća od preuzimanja dužnosti direktora. Neće da kažu kako je bivša uprava jahala na službenom vozilu ovog poduzeća više u privatne nego poslovne svrhe, a o čemu se javno i otvoreno pričalo na sjednicama Skupštine poduzeća i Općinskom vijeću. Ne govore istinu ali zato govore javno kako se sada vrši mobing nad uposlenicima komunalnog poduzeća, a ustvari od njih se traži samo da rade svoj posao odgovorno i savjesno.

 Zaboravili su to Iphone stručnjaci koji nisu znali ništa drugo nego kukati kako im tamo neko drugi neda da rade svoj posao za koji su plaćeni, a kako i sami tvrde da su upravo oni „ovladali“ tehnološkim procesima u poduzeću i kako niko drugi nesmije i nemože raditi posao za koji su se oni dugo godina usavršavali. Ovladali su tehnologijom do te mjere da im je obični Samsung telefon od nekoliko stotina maraka demode i nepoželjan. I onda se svi kao čudimo stanju u komunalnom poduzeću. A stručnjaci ga vodili, ojadili, operutali i na infuziju prikopčali.

Šta će biti nakon REVIZIJE poslovanja ovog poduzeća možemo samo predpostavljati. Zatečeno stanje ne obećava i moguća su nova „AJFON“ iznenađenja.

Do tada će se nastaviti potraga za telefonom od nešto više od dvije hiljade maraka kojeg niko nije kupio, kojeg niko ne koristi i kojem se gubi svaki trag. Jedino je sigurno da će se morati platiti ispostavljena faktura.